1. Sınıf Harf Gurupları

1. Sınıf Harf Gurupları

Okuma yazma öğretimi tamamlandıktan sonra standart yazı defteri veya çizgili defter kullanma kararı,
öğretmen ve öğrencilerin inisiyatifindedir. Yazmada zorluk yaşayan öğrenciler ile yazma çalışmalarına
standart yazı defteri ile devam edilebilir.
a) Sesi hissetme, tanıma ve ayırt etme
Okuma yazma öğretiminde ilk olarak ses hissettirilmelidir. Ses öğretilirken görselden hareketle harf
senaryosu, tekerleme, şarkı ve bilmecelerden yararlanılabilir. Ardından öğrencilere sesin karşılığı olan
harf gösterilmeli ve ses harf ilişkisi kavratılmalıdır.
b) Harfi okuma ve yazma
Ses harf ilişkisi kavratıldıktan sonra harflerin okunmasına ve yazılmasına geçilmelidir. Öğrenci yazma
çalışmalarında harflerin yazım şekilleri, yönleri, geometrisi, eğimi, dikliği konusunda zorlanmamalıdır.
Öncelikle öğrencilerin harfin temel formunu oluşturmaları beklenmelidir. Önce büyük harfin yazımı hemen
ardından küçük harfin yazımı yönleriyle birlikte gösterilmelidir.
Birleşik eğik yazı ve dik temel yazı ile ilk okuma yazma öğretimi aşağıdaki harf grupları sırasına göre
yapılmalıdır. Okuma yazma çalışmalarındaki birleşik eğik ve dik temel yazı için hazırlanan harf grupları
1. Grup
e, l, a, k, i, n
E, L, A, K, İ, N
2. Grup
o, m, u, t, ü, y
O, M, U, T, Ü, Y
3. Grup
ö, r, ı, d, s, b
O, R, I, D, S, B
4. Grup
z, ç, g, ş, c, p
Z, Ç, G, Ş, C, P
5. Grup
h, v, ğ, f, j
H, V, Ğ, F, J
Örnek:
e+l = el kapalı hecesine ulaşılmalıdır.
Kapalı hecenin gösteriminden sonra açık hece gösterilmelidir.
Örnek:
l+e = le açık hecesine ulaşılmalıdır.
Harflerde ilerlendikçe her zaman önce kapalı hecelere sonra açık hecelere ulaşılmalıdır. Ardından üç ve
dört harfli heceler gösterilmelidir. Oluşturulacak üç ve dört harfli heceler öğrencinin anlamlandırabileceği
kelimelerden seçilmelidir. Anlamını bilemeyeceği türden kelimelere yer verilmemelidir. Hece türlerinin
tamamı kolaydan zora doğru aşamalı olarak tanıtılmalıdır.
Örnek:
a, al, la, kel, kal, kalk
Bu heceleri oluştururken anlamlı ve işlek hecelere öncelik verilmelidir.
Türkçe Dersi Öğretim Programı
Kelimeler oluşturulurken görsellerle desteklenebilecek, öğrencinin ön bilgileriyle anlamlandırabileceği
kelimelere öncelik verilmelidir.
Örnek:
e + la = Ela
la + le = lale
ka + le = kale
e + lek = elek
Yeni oluşturulan kelimeler gösterildikten sonra cümle içinde kullanılmalıdır. Kelimelerin arasında uygun
boşluklar bırakmaları sağlanmalıdır.

Recommended For You

About the Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir