İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Siyasi Tarih dersini burada öğrenmeye çalışacağız. İyi çalışmalar dileriz.

İLK TÜRK DEVLETLERİ

Orhun Kitabeleri’nde kut anlayışı, sosyal devlet anlayışı, Türk halkına ve hakanlarina verilen öğütlerden bahsedilir
ilk Türk devletlerinde bağınnsızlık alameti olan ve bayrak yerine kullanılan sennboltuğdur.
İslamiyet önce ki Türk devletlerinde fresk, minyatür ve heykel gibi yapıtlara rastlanır.
Bilinen ilk Türk topluluğu iskitler, ilk Türk Devleti ise Asya Hun Devletidir.
Manihaizm’i kabul eden Uygurlar bu dine ait tapınaklar yapmışlardır. Bu tapınaklar Uygurların sanat alanında gelişmelerine neden olmuştur.
Türklerin Orhun Abidelerini yazmaları, balbal denilen mezar taşları dikmeleri taş işçiliği yaptıklarını gösterir.
ilk Türk devlellerinde kılıç, kalkan, bıçak vs. gibi askeri malzemelerin yapımı Türklerin maden işleme işiyle uğraştıklarını gösterir.

Türklerin çadırlar yapmaları ve kurganlardaçıkarılan halılar dokumacılık alanında faaliyet gösterdiklerine kanıttır.
Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı Hunlarla uygulanmaya başlanmıştır.
Yenisey Yazıtları Kırgızlara aittir.
İslam öncesi Türklerde hükümetin başında bulunan bugünki başbakana benzer görevli aygucudur.
Anav, Karasuk, Tagar ve Afanesyeva kültürleri Orta Asya’daki Türklere ait kültür merkezidir.
İslamiyet öncesi dönemde Türklerde devlet işlerinin görüldüğü en büyük yönetim organı olan kurultaya; hatun, aygucu, yabgu ve hakan katılırdı.
İslamiyet öncesi Türk devletleri ekonomilerini canlandırmak amacıyla Kürk ve ipek yoluna hâkim olmak istemişlerdir.
Türeyiş ve Göç destanları Uygurlara ait destanlardır.

İslamiyet Öncesi TÜRK Tarihi – Siyasi Tarih -1

İslamiyet Öncesi TÜRK Tarihi – Siyasi Tarih -2

İslamiyet Öncesi TÜRK Tarihi – Siyasi Tarih -3

İslamiyet Öncesi TÜRK Tarihi Kültür ve Uygarlık – 1

İslamiyet Öncesi TÜRK Tarihi Kültür ve Uygarlık – 2

About the Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir